پیچک

فهرست مطالب شماره 13 مجله داستان همشهري


 

يادداشت سردبير 14

 درباره زندگي

پي ير كوچولو/ ماریو بارگاس یوسا /18

در آشپزخانه/ هنري لوئيس گيتس/24

ف.و/ فريبا وفي/32

پسر برگزيده/ ياسر مالي/36

 

داستان

خانه كبود/ كورش اسدي/44

آتش/ مجيد قيصري/52

سكوت/ داوود غفارزادگان/60

 پاييدن مور بي مملكت/ نيما دهقان/62

آسانسور/ برنارد مالامود/70

زير آسمان پاريس/ ديويد سدريس/80

مساله با خانم بلين، مساله با دنيا/ پاتريشيا هاي اسميت/86

 

روايت هاي داستاني

روايت كهن نوبت من آمد/ گزيده‌اي از مقتل حسين ابن علي(ع) در كتاب ترجمه تفسير طبري/98

 روايت × سفرنامه/ بقچه پيراهن و زيرجامه و كتاب مفاتيح/ روايت سختي‌‌هاي سفر به كربلا/104

روايت × خاطرات/ نذر من قورمه سبزي بود/ روايت عزاداري در اواخر دوران قاجار/112

روايت × روزنوشت/ هفتم دسامبر مطابق با اول محرم/ روايت عزاداري مردم ايران در سفرنامه هاي خارجي/120

روايت × شعر/ پهلوون قصه ما/ عبدالجواد موسوي/150

 

روايت هاي مستند

يك شغل/ خون بازي/ خاطرات يك دبير سرويس حوادث/ حامد فرحبخش/154

يك نفر بلقيس/ زني كه «مادر پاكستان» صدايش مي كنند/ بهروز مهري/164

يك مكان/ ارسال شمشير ممنوع/ پستخانه/ مرضيه رسولي/176

 

درباره داستان

جستار/ رام كننده/ چگونه داستان هاي ما خود به خود تبديل به شعر مي شوند/ محمدرضا كاتب/184

ميزكار نويسنده/ گاهي ايده ها سر زا مي ميرند/ عادت هاي نويسندگي هوشنگ مرادي كرماني/188

نقد ونظر/ كهنه سرباز پيجازي پوش/ گفت و گو با ونه گات در مورد خودش، جنگ و هنر داستان نويسي (قسمت اول)/192

 

چاپ عصر 205

تيتر عصر/ آيا نوشتن بايد شغل اصلي نويسنده باشد؟/206

پشت صحنه/ مختصر مفيد/ احسان رضايي/218

داستانك  زن دو دنيا، آرزو، فال بازي و.../224

كميك/ حركت در زمان/ اسكات مك كلود/230

نويسندگان نو/ نجات و برگرداندن توي ظرف: محمدرضا زماني/ ديوانه: سيما وصلي راد/242

شما/ بازتاب/246

مسابقه/ داستان يك خطي/253

آخر داستان/ايمان صفايي/256

+ اين مطلب را  تحریریه روز  شنبه ۲۹ آبان۱۳۸۹ ساعت  11:16  نوشته است.  |